Home    
Marleen - geen traditionele politica  

Ondeugd...?!

"Politiek bedrijf je niet in je eentje maar in groep. Vaak is het een werk van lange adem. Het volstaat niet om gelijk te hebben, je moet ook gelijk krijgen. Een democraat moet zich uiteindelijk neerleggen bij de beslissing van de meerderheid, hoe klein die ook is. Ik kan getuigen dat in Antwerpen vandaag op een constructief kritische manier politiek wordt bedreven. Toch zijn er de voorbije 6 jaar twee momenten geweest, waarop voor mij de regels van rechtvaardig en behoorlijk bestuur werden overtreden.
Concreet gaat het over de schuldenberg van het OCMW, goed voor 300 miljoen euro (12 miljard Belgische frank!!) die op een drafje door de gemeenteraad moest worden overgenomen en over de vaststelling - bij de bestuurswissel in 2003- dat voor vrouwen in de politiek nog altijd andere regels en normen gelden dan voor mannen. In beide gevallen vond ik dat ik, als vertegenwoordiger van de Antwerpenaren, niet mocht zwijgen.
" Hieronder leest u waarom:

>> 9/5/2003 - Protest na uitspraken van Patrick Janssens (sp.a) over vrouwen tijdens de gemeenteraad. Dames verlaten uit protest de zaal...

[Bekijk verslag tussenkomst gemeenteraad]

>> 18/2/2003 - Overname van de OCMW schuld door de stad Antwerpen 

De VLD’ers Leysen en Van Ouytsel stemden tegen de schuldovername omdat de beslissing te snel moeten worden genomen.“Een mailtje op donderdag, een zitting op vrijdag en maandag op het knopje drukken”, formuleerde Marleen Van Ouytsel. Ze gaven aan dat het geen persoonlijke kritiek was, maar wilden geen blanco cheque aan het OCMW geven en de schuld naar de kinderen van een volgende generatie overhevelen.

[Bekijk verslag tussenkomst gemeenteraad]

 

 
Wie is Marleen?  

 Marleen Van Ouytsel

fotogalerij  
Marleen op het internet  
Standpunten & verwezenlijkingen  
standpunten & verwezenlijkingen: taal  
standpunten & verwezenlijkingen: onderwijs & werk  
standpunten & verwezenlijkingen: economische welvaart  
standpunten & verwezenlijkingen: leefkwaliteit  
ondeugd
6 VLD-kernpunten voor de provincie
Verkiezingen 8 oktober 2006  
info - frequently asked questions  
Hoe stemmen voor Marleen? Doe de simulatie!  
contacteer Marleen Van Ouytsel  

[Disclaimer]