Home     18/5/2006 - Voorwaarde voor vakantiejob bij Vlaamse Overheid zet kwaad bloed

Een vakantiejob versieren bij de Vlaamse Overheid, het is minder eenvoudig dan het lijkt. Want sollicitanten moeten aan wel erg vreemde voorwaarden voldoen. Of mogen net niet te vreemd zijn. De Vlaamse Overheid praat teveel over gelijke kansen maar doet te weinig.

[Online artikel]

Marleen - geen traditionele politica  

STANDPUNTEN & VERWEZENLIJKINGEN

Onderwijs: beste investering in de toekomst

Antwerpen moet terug een ‘sterk merk’ worden voor alle onderwijsvormen. In het basisonderwijs wil de VLD scholen ondersteunen die werk maken van een sterk eigen profiel door extra sport, cultuur, technische vaardigheden, wetenschap of taal aan te bieden. Het secundair onderwijs moet jongeren voorbereiden op verdere studies of op werk.
Concreet willen we:

  • Samen met de privé-sector investeren in technologische  infrastructuur en in sterk nijverheidstechnisch onderwijs.

  • Beroepsopleidingen die niet snel tot een job leiden, niet langer betoelagen.

  • Investeren in de meertaligheid van de Antwerpenaren met focus op het Frans en het Duits naast het Engels.

  • Een actieplan opzetten voor meer samenwerking en een betere afstemming tussen Haven, Bedrijfswereld en Onderwijs.

  • Het aantal stage - en werkervaringsplaatsen in onze regio aanzienlijk uitbouwen en beter begeleiden.

  • Prioritair werk maken van het invullen van knelpuntvacatures. Het kan niet dat veel vacatures niet ingevuld raken terwijl 30.000 mensen zonder werk zitten.

 

Wie is Marleen?  
fotogalerij    
Marleen op het internet    
Standpunten & verwezenlijkingen    
standpunten & verwezenlijkingen: taal    
standpunten & verwezenlijkingen: onderwijs & werk    
standpunten & verwezenlijkingen: economische welvaart    
standpunten & verwezenlijkingen: leefkwaliteit    
de 2 ondeugden van Marleen
6 VLD-kernpunten voor de provincie
Verkiezingen 8 oktober 2006    
info - frequently asked questions    
Hoe stemmen voor Marleen? Doe de simulatie!    
contacteer Marleen Van Ouytsel    
 
 
 
 
 

[Disclaimer]