Home    
22/10/2004 - Districten krijgen eigen loket voor evenementen
In elk district komt een evenementenloket.
Zo klonk het 2 jaar geleden op de Antwerpse gemeenteraad.Dit als reactie op de bevindingen van Marleen Van Ouytsel bij de organisatie van het festival Gardenova in het Stadspark.  De organisatoren van het festival deden 3 maanden vooraf een aanvraag, maar kregen pas 9 dagen voor het evenement een goedkeuring.
Marleen - geen traditionele politica  

STANDPUNTEN & VERWEZENLIJKINGEN

Antwerpen, woonstad van de 21ste eeuw

Om de leefkwaliteit van de stad te verbeteren heeft de VLD de voorbije 6 jaar hoog ingezet op stadsvernieuwing en -ontwikkeling. Liefst 42 nieuwe en renovatieprojecten zijn opgestart (TIR, Damplein, Militair hospitaal,...). Dat ‘werk van de eeuw” zouden we graag verder zetten.
Daarenboven willen we:

  • Van de Antwerpse regio een water -, fiets – en wandelparadijs maken door de verdere uitbouw van veilige fietspaden en wandelwegen en door de promotie van waterverkeer en –toerisme.

  • Investeren in duurzame oplossingen voor wateroverlast en in een optimale brandveiligheid.

  • Meer investeren in plekken van ontmoeting voor jong en oud. Van veilige fuifruimtes tot de ondersteuning van seniorenclubs, verenigingsleven, buurtgroepen en vrijwilligerswerk.

  • De rijke geschiedenis van Antwerpen niet enkel binnen de museummuren houden maar ook op straat vertellen aan de hand van tekstpalen in meerdere talen.

 

Wie is Marleen?  
fotogalerij    
Marleen op het internet    
Standpunten & verwezenlijkingen    
standpunten & verwezenlijkingen: taal    
standpunten & verwezenlijkingen: onderwijs & werk    
standpunten & verwezenlijkingen: economische welvaart    
standpunten & verwezenlijkingen: leefkwaliteit    
de 2 ondeugden van Marleen
6 VLD-kernpunten voor de provincie
Verkiezingen 8 oktober 2006    
info - frequently asked questions    
Hoe stemmen voor Marleen? Doe de simulatie!    
contacteer Marleen Van Ouytsel    
 
 
 
 
 

[Disclaimer]