Home     Oprichting stedelijke structuur voor werk en economie

Marleen Van Ouytsel

[Bekijk document tussenkomst gemeenteraad Marleen Van Ouytsel - 3/6/2006]

Marleen - geen traditionele politica  

STANDPUNTEN & VERWEZENLIJKINGEN

Een sterke economie: goed voor de Antwerpenaar

Antwerpen is de belangrijkste economische regio in Vlaanderen en een wereldspeler op vlak van chemie, diamant, logistiek en zelfs mode. Om de positie van Antwerpen in een globale economie te verstevigen, kom ik met de VLD op voor:

  • Een maximale bereikbaarheid van de Antwerpse haven om haar positie van logistieke draaischijf en unieke toegangspoort tot het Europese hinterland te versterken.

  • Een Toekomstplan om de chemische nijverheid, goed voor 160.000 jobs in Vlaanderen, de diamant en de mode in Antwerpen te verankeren.

  •  De uitbouw en internationalisering van de Antwerpse universiteit en  Managementschool.

  • Meer ruimte voor bedrijvigheid langs de Schelde en het Albertkanaal met maximale aandacht voor het milieu; het aantrekken van nieuwe bedrijven en buitenlandse hoofdkwartieren.

  • Het opzetten van een wereldwijd netwerk van “A”mbassadeurs om de economische en culturele uitstraling van Antwerpen te vergroten

·        

Wie is Marleen?  
fotogalerij    
Marleen op het internet    
Standpunten & verwezenlijkingen    
standpunten & verwezenlijkingen: taal    
standpunten & verwezenlijkingen: onderwijs & werk    
standpunten & verwezenlijkingen: economische welvaart    
standpunten & verwezenlijkingen: leefkwaliteit    
de 2 ondeugden van Marleen
6 VLD-kernpunten voor de provincie
Verkiezingen 8 oktober 2006    
info - frequently asked questions    
Hoe stemmen voor Marleen? Doe de simulatie!    
contacteer Marleen Van Ouytsel    
 
 
 
 
 

[Disclaimer]